ALGEMENE VOORWAARDEN REISCOACH

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de activiteiten van Reiscoach Eefje van Travelaway.nl

Naam:                                        Travelaway
Adres:                                        Gevestigd te Baexem, Limburg, Nederland
E-mailadres:                             info@travelaway.nl
KvK-nummer:                          81915799
BTW-nummer:                         NL003622069B48

Doel & Commitment

Het doel van Travelaway is om begeleiding en ondersteuning te geven bij de door haar opgestelde persoonlijke reisadviezen, coach sessies en alle andere bijkomende activiteiten met de intentie deze tot een succes te maken.

Vertrouwelijkheid

Alle communicatie tussen de klant en Travelaway blijft vertrouwelijk. Travelaway houdt zich aan de afspraken zoals deze in het privacy beleid zijn opgenomen.

Overeenkomst

De overeenkomst tussen klant & travelaway komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Doormiddel van betaling ga je akkoord met de overeenkomst & de algemene voorwaarden. Het aanbod van de reiscoach is geheel vrijblijvend en kan, indien nodig, herroepen worden.

Afspraken & Annuleren

Travelaway houdt zich aan de gemaakte afspraken. Indien de klant akkoord is gegaan met het verstuurde voorstel & overgegaan is tot betaling kan de klant in geval van onvoorziene omstandigheden de afspraak binnen 24u kosteloos annuleren. Na deze 24u worden 100% annuleringskosten berekend.

Na het tot stand komen van een overeenkomst zal Travelaway binnen 14 dagen overgaan tot het leveren van de diensten in de vorm van een reisplan of anders.

Indien Travelaway niet aan haar verplichtingen kan voldoen, door bijvoorbeeld persoonlijke omstandigheden, zal zij dit zo spoedig mogelijk communiceren met de klant. Het volledig overgemaakte bedrag zal dan binnen 14 dagen gerestitueerd worden.

Prijzen & Betalen

Elk voorstel wordt persoonlijk en afzonderlijk besproken met de klant. De prijzen die hierbij worden afgesproken, zijn de geldende prijzen en kunnen afwijken van de prijzen, genoemd op de website. Deze prijzen staan vermeld op de factuur.

Tegelijk met het versturen van het voorstel & de factuur wordt ook een betalingsverzoek gestuurd. Nadat de betaling voldaan is door de klant zal Travelaway aan de slag gaan met het leveren van de afgesproken diensten.

De factuur moet vooraf voldaan zijn, en betaling dient binnen 14 dagen te geschieden. Indien de factuur voor deze termijn niet is voldaan, heeft Travelaway het recht om de afspraken te annuleren. De klant wordt hiervan per e-mail op de hoogte gesteld.

Bij betaling gaat de klant akkoord met deze algemene voorwaarden, vermeld op de website.

Verantwoordelijkheid

De klant is zelf verantwoordelijk voor het boeken van de voorgestelde vluchten, accommodaties, vervoer of activiteiten. Hierbij dient de klant nauwkeurig om te gaan met de controle van data & tijden. Travelaway kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele foutieve boekingen die de klant gemaakt heeft.

Travelaway kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele annuleringen en/of wijzigingen vanuit luchtvaartmaatschappijen, hotels of andere bedrijven.

Travelaway kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook geleden door het gebruik van de informatie in het reisplan. De klant is zelf verantwoordelijk voor het gebruik hiervan.

Travelaway kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die voortvloeit uit de diensten die zijn verricht.

De reiziger is zelf verantwoordelijk voor de benodigde reisdocumenten zoals een geldig paspoort, visa en/of vaccinaties.

Wanneer de klant op reis tegen onvoorziene problemen aanloopt kan hij/zij altijd contact opnemen met Travelaway, Travelaway is echter niet verantwoordelijk voor het oplossen hiervan. 

Klachten

In het geval dat de klant niet tevreden is over het geleverde product of dienst kan er in samenspraak met de eenmanszaak Travelaway gekeken worden naar een passende oplossing.

Privacy

De privacy van elke bezoeker van de website wordt zo goed mogelijk gerespecteerd. Zie hiervoor de uitgebreide privacyverklaring op: privacy verklaring – (travelaway.nl)

Geschillen

Op overeenkomsten tussen Travelaway en de klant waarop deze voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Versie SEPTEMBER 2021